Moderátor

Toto je špeciálny typ skupiny, je spravovaná administrátormi portálu.